AVIS LEGAL
Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: MAYPE TAXIS I MICROBUSOS, S.L.
Domicili Social: C/Lluís Companys, 4 – Local 1
17200 PALAFRUGELL (Girona)
CIF: B17834839
Telèfon: 972 96 33 22
E-Mail: comercial@maypebus.com
Dades registrals: REGISTRE MERCANTIL de Girona, Tomo 2232, Foli 174, Fulla nº GI-37368, inscripció 1ª.

AVIS LEGAL
Avis legal general aplicable a tots els usuaris dels llocs web:
www.maypebus.com
www.costabravaluxurycars.com
www.bravataxis.com

Informació general del titular dels llocs web
La mercantil MAYPE TAXIS I MICROBUSOS, S.L., CIF: B17834839, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, en el Tomo 2232, Foli 174, Fulla Número GI-37368, Inscripció 1ª (en endavant,
MAYPE) és la titular dels llocs web ubicats en els dominis:
www.maypebus.com
www.costabravaluxurycars.com
www.bravataxis.com

DOCUMENT PDF